Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 05.09.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę czterech komputerów przenośnych w ramach projektu SPIN - Model transferu innowacji w Małopolsce dla Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

 •  Do Pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

   Termin składania ofert: 13.09.2012 r., godz. 10.00

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

  Zawiadomienie o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej

  Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03