Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 06.09.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę modułów elektroniki w standardzie NIM dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego

  •  Do Pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

     Termin składania ofert: 14.09.2012 r., godz. 10.00

    Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03