Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 07.09.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy projektora multimedialnego z wyposażeniem dodatkowym o parametrach technicznych, wskazanych w załączniku A do SIWZ, na potrzeby Instytutu Europeistyki UJ, mieszczącego się w Krakowie, przy ul. Jodłowej 13, nr sprawy CRZP/UJ/531/2012

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 17.09.2012r., godz. 09:00

     Do Pobrania: Informacja o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania

     Ogłoszenie z dnia 29.10.2012r. o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03