Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 10.09.2012 r. o udzieleniu zamówienia po przeprowadzeniu negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na usługę gastronomiczną dla uczestników konferencji naukowej Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa Karnego i Kryminologii odbywającej się w dniach 05-07.09.2012 r. w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/520/2012


  • Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03