Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie przekazane dnia 10.09.2012r. do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług hotelowych i innych wchodzących w zakres działalności hotelu (tj. restauracyjnych, cateringowych, wynajem zaplecza konferencyjnego, rejestracji video wraz z transmisją on-line przebiegu sesji plenarnych i eksperckich) na potrzeby organizowanej, w dniach 23.03.-26.03.2012r., konferencji dla wizytatorów ds. ewaluacji i dyrektorów szkół lub placówek oraz osób wchodzących w skład Zespołu Projektu, w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o.o., w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, nr sprawy CRZP/UJ/514/2012

 •  Do Pobrania: Treść ogłoszenia o zamówieniu przekazanego do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

   Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 01.10.2012r., godz. 09:00, 10.10.2012r., godz. 09:00, 22.10.2012r., godz. 09:00 29.10.2012 r. ,godz 09:00

   Uwaga: Opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Ogłoszenie (2012/S 176-290632) z dnia 13.09.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług hotelowych i innych wchodzących w zakres działalności hotelu (tj. restauracyjnych, cateringowych, wynajem zaplecza konferencyjnego, rejestracji video wraz z transmisją on-line przebiegu sesji plenarnych i eksperckich) na potrzeby organizowanej, w dniach 23.3.-26.3.2012 r., konferencji dla wizytatorów ds. ewaluacji i dyrektorów szkół lub placówek oraz osób wchodzących w skład Zespołu Projektu, w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III

   Uwaga: Wyjaśnienia treści SIWZ, odpowiedzi na zadane zapytania )

   Uwaga: Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, odpowiedź na zadane zapytanie )

   Uwaga: Ogłoszenie (2012/S 188-308421) dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowanie, z dnia 29.09.2012r. z informajcą o przedłużeniu terminu składania i otwarcia ofert )

   Do Pobrania: Wyjaśnienia treści Specyfikacji Isotnych Warunków Zamówienia, odpowiedź na zadane zapytanie

   Uwaga: Ogłoszenie (2012/S 198-323891) dodatkowych informacji, informacji o niekompletne procedurze lub sprostowanie, z dnia 13.10.2012r., z informacją o przedłużeniu terminu składania i otwarcia ofert )

   Do Pobrania: Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (a ściślej postanowień wzoru umowy) wraz z informacją o przedłużeniu terminu składania i otwarcia ofert Uwaga: 

  ( Uwaga: Ogłoszenie (2012/S 204-334627) dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowanie, z dnia 23.10.2012r. z informajcą o przedłużeniu terminu składania i otwarcia ofert oraz poprawą oczywistej omyłki pisareskiej w terminie konferencji, ujawnionej w dokumentacji przetargowej (SIWZ) i pierwotnym Ogłoszeniu o zamówieniu

   Do Pobrania: Informacja o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania

  Ogłoszenie (2013/S 014-018569) z dnia 19.01.2013r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03