Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 11.09.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Analitycznej IGiGP (P30), w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/528/2012.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 17.10.2012 r. godz: 12:00 23.10.2012 r. godz: 12:00

   Uwaga: pytanie i odpowiedź - dotyczy części 3 )

   Uwaga: pytanie i odpowiedź - dotyczy czesci 1; zmiana terminu składania ofert na dzień 23.10.2012 r. godz: 12:00 (dotyczy wszystkich części postępowania) )

  (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 11.9.2012, 2012/S 174-287335)

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2012/S 220-361525)


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03