Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 5.08.2008r na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy drukarki 24-igłowej na potrzeby Instytutu Filologii Angielskiej UJ prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (CRZP/UJ/279/2008).

  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 25.08.2008r. 10:00 godz.

    Ogłoszenie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

     Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03