Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 11.09.2012 r. o przetargu nieograniczonym na na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy, montażu i uruchomienia dźwigu platformowego dla magazynu ogólnego książek w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie, nr sprawy: CRZP/UJ/444/2012

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 19.09.2012 r. godz: 10:00 20.09.2012 r. godz: 10:00

   Uwaga: pytanie i odpowiedź; uwaga: zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 20.09.2012 r. godz: 10:00 (godziny i miejsce bez zmian) )

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

   OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03