Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 12.09.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy układu przełącznika 8-kanałowego do lambdametru w ramach projektu Budowa Polskiego Optycznego Zegara Atomowego realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/540/2012

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Contract template, Bid form

   Termin składania ofert: 21.09.2012 r., godz. 11:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

   Notification of results of the tender procedure

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03