Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 13.09.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy kamery CCD ze wzmacniaczem obrazu w ramach projektu "Budowa Polskiego Optycznego Zegara Atomowego" realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/546/2012

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 21.09.2012 r., godz. 09:00

   Uwaga: PYTANIA, ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO SIWZ )

  Zawiadomieie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03