Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 13.09.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy aparatury do pomiaru aktywności sercowo-naczyniowej o parametrach technicznych i ilościach wskazanych w treści SIWZ, na potrzeby Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie, kod: 31-120, przy Al. Mickiewicza 3, nr sprawy CRZP/UJ/481/2012

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SPECIFICATION OF ESSENTIAL TERMS AND CONDITIONS OF THE PUBLIC PROCUREMENT (hereinafter referred to as ’SETCPP’))

   Termin składania ofert:  26.09.2012r., godz. 09:00, 03.10.2012r., godz. 09:00, 05.10.2012r., godz. 09:00, 10.10.2012 r. godz. 09:00

   Do Pobrania: English version: Bid form

   Do Pobrania: English version: Contract Template

   Uwaga: Ogłoszenie z dnia 24.09.2012r. o zmianie ogłoszenia o zamówieniu wraz z informacją o przedłużeniu terminu składania i otwarcia ofert )

   Do Pobrania: Specification of Essential Terms and Conditions of the Public Procurement, along with Bid Form and Contract Template - valid english version

   Uwaga: Wyjasnienia treści SIWZ, odpowiedzi na zadane zapytania/sugestie oraz informacja o przedłużeniu terminu składnia i otwarcia ofert )

   Uwaga: EXPLANATIONS TO THE SETCPP, ANSWERS TO QUESTIONS, SUGGESTIONS AND INFORMATIONS OF EXTENDING A DATE OF SUBMITTING AND OPENING THE BIDS )

   Uwaga: Ogłoszenia z dnia 28.09.2012r. o zmianie ogłoszenia o zamówieniu )

   Uwaga: Ogłoszenie z dnia 02.10.2012r. o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z informajca o przedłużeniu terminu składania i otwarcia ofert )

   Uwaga: Wyjaśnienia i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz informacja o przedłużeniu terminu składania i otwarcia ofert )

   Uwaga: EXPLANATIONS AND CHANGES TO THE SETCPP, AND INFORMATIONS OF EXTENDING A DATE OF SUBMITTING AND OPENING THE BIDS )

   Informacja o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania

   Information on the tender procedure completion (English version)

   Ogłoszenie z dnia 24.10.2012r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03