Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 7.08.2008r o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego do digitalizacji materiałów archiwalnych na potrzeby Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie CRZP/UJ/280/2008

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 26.08.2008 godz.10:00

     Ogłoszenie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

    Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03