Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 14.09.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego w ramach projektu „Budowa Polskiego Optycznego Zegara Atomowego” realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/556/2012

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 24.09.2012 r., godz. 09:00

     Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postepowania

    Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03