Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 18.09.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy pomp jonowych z wyposażeniem, dotycząca projektu Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, współfinansowanego przez UE w ramach POIG, dla CPS UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/536/2012.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Pytania i odpowiedzi, modyfikacje do SIWZ z dnia 08.10.2012r.

   Uwaga: Ogłoszenie z dnia 13.10.2012r. o zmianie ogłoszenia opublikowanego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 18.9.2012, 2012/S 179-294499 )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 24.10.2012r. )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 25.10.2012r. )

   Termin składania ofert: 29.10.2012r., godz. 11:00 05.11.2012r., godz. 11:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   Ogłoszenie z dnia 27.11.2012r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03