Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 19.09.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy aparatury do stabilizacji i pomiaru mocy laserów w ramach projektu Budowa Polskiego Optycznego Zegara Atomowego realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/560/2012

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 27.09.2012 r., godz. 10:00 28.09.2012 r., godz. 10:00

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz zmianie terminu składania ofert na dzień 28.09.2012 r., godz. 10:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03