Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 27.09.2012r. o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy dodatkowych robót budowlano-montażowych, związanych z realizacją obiektu WFAiIS UJ, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/583/2012

  •  Uwaga: Ogłoszenie z dnia 28.09.2012r. o zmianie ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w BZP nr 207299 - 2012 data 27.09.2012 r. )


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03