Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 09.10.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania oprawy bibiotecznej w 1/2 pł 1000 wol. gazet dla potrzeb Biblioteki Jagiellońskiej Nr sprawy CRZP/UJ/549/2012

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 17.10.2012r. godz. 11:00

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia SIWZ  )

   Do Pobrania: przykładowa oprawa

  Informacja o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03