Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 11.08.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych polegających na wykonaniu remontu dachu w budynku UJ na os.Kamionka 11a w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/295/2008

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

     Termin składania ofert: 02.09.2008, godz.10:00

     Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03