Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 11 pażdziernika 2012r na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul.R.Ingardena 3- Nr CRZP/UJ/550/2012

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 19.10.2012, godz.11.00

    Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części 1 i 2


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03