Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 12 października 2012r na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb Centrum Zdalnego Nauczania Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Rynek Główny 8- Nr CRZP/UJ/466/2012

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 23.10.2012r, godz.09:00

    Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

    Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03