Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 16.10.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu serwera dla obsługi Instytutu Botaniki WBiNoZ UJ, przy ul.Kopernika 27 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/591/2012

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 24.10.2012r., godz. 10:00

     Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

     Ogłoszenie z dnia 30.10.2012r. o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03