Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 17.10.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy 5 serwerów w ramach projektu Zwiększenie liczby absolwentów innowacyjnych kierunków studiów: Zaawansowane materiały i nanotechnologia oraz Studia matematyczno-przyrodnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramachEuropejskiego Funduszu Społecznego (Nr postępowania CRZP/UJ/630/2012)

  •  Do Pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

     Termin składania ofert: 25.10.2012 r., godz. 10.00

    Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

    Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03