Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 17.10.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy 22 zestawów komputerowych w ramach projektu Zwiększenie liczby absolwentów innowacyjnych kierunków studiów: Zaawansowane materiały i nanotechnologia oraz Studia matematyczno-przyrodnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Nr postępowania CRZP/UJ/631/2012)

 •  Do Pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

   Termin składania ofert: 25.10.2012 r., godz. 10.00

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

   Uwaga: Zawiadomienie o uchyleniu wyniku postępowania )

   Uwaga: Zawiadomienie o ponownej ocenie ofert i rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania )

  Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03