Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 18.10.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia w ramach modernizacji Pracowni Biofizycznej – Laboratorium Biochemii i Biofizyki zadanie 3, (Działanie 4 – Modernizacja pracowni Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ) w ramach projektu: MRPO.01.01.01.-12-087/09, „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia”. Nr sprawy CRZP/UJ/601/2012.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 29.10.2012 9:00 31.10.2012 9:00

  PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO SIWZ

   Uwaga: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  )

   Uwaga: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 )

  PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO SIWZ 2

  PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO SIWZ 3

  PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO SIWZ 4

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w cz.5

   Ogłsozenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03