Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 18.10.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy pakietu oprogramowania oraz komputerowej stacji roboczej do obsługi elektronicznego układu sterującego dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ w Krakowie; nr sprawy: CRZP/UJ/605/2012.


 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 29.10.2012 r. godz: 12:00

   Uwaga: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 30.10.2012 r. - godziny i miejsce bez zmian) )

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

   OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03