Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 19 października 2012r na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ul.Czapskich 4- Nr CRZP/UJ/603/2012

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 29.10.2012r, godz.09:00

  Pytania, odpowiedzi,wyjaśnienia do SIWZ

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03