Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 22.10.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy zestawów komputerowych i monitorów dla Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej WBiNoZ UJ, przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/619/2012

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 23.10.2012r. )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 29.10.2012r. )

   Termin składania ofert: 30.10.2012r., godz. 10:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   Zawiadomienie o uchyleniu decyzji o rozstrzygnięciu postępowania

   Zawiadomienie o ponownym rozstrzygnięciu postępowania

   Zawiadomienie o ponownym uchyleniu decyzji o rozstrzygnięciu postępowania

   Zawiadomienie o ponownym rozstrzygnięciu postępowania

   Ogłoszenie z dnia 29.11.2012r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03