Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 22.10.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę kriostatu wolnostojącego wraz z wyposażeniem dodatkowym dla Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/636/2012)

 •  Do Pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

   Termin składania ofert: 30.10.2012 r., godz. 10.00

   Uwaga: Odpowiedzi na pytania do SIWZ )

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

  Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03