Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 22 października 2012r na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul.R.Ingardena 3 nr CRZP/UJ/550/2012

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

   Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 30.10.2012r, godz.09:00

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) oraz unieważnieniu postępowania w części 1

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03