Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 25.10.2012 r. o zamiarze zawarcia umowy po przeprowadzeniu negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania,przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze do 50 g. tzw. usług zastrzeżonych w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe - dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (z wyłączeniem Collegium Medicum). Zamówienie w części udzielane jest w ramach realizowanych przez Zamawiającego projektów współfinansowanych przez Unię Europejską. Nr sprawy: CRZP/UJ/649/2012


  • Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03