Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 25.10.2012r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę materiałów biurowych dla potrzeb wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (z wyłączeniem Collegium Medicum), zgodnie z wykazem asortymentowo-ilościowym zawartym w załączniku A do SIWZ, nr sprawy CRZP/UJ/488/2012

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ - Wykaz asortymentowo-ilościowy zamawianych materiałów biurowych

   Termin składania ofert: 07.11.2012r., godz. 09:00

  Informacja o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania

  Załącznik do Informacji o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania

   Ogłoszenie z dnia 12.12.2012r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03