Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 25.10.2012r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę skanera, sprzętu komputerowego i projektorów multimedialnych dla jednostek organizacyjnych UJ Nr sprawy CRZP/UJ/614-615/2012

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 05.11.2012r. godz. 11:00

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 25.10.2012r.

  Informacja o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania część I, III i IV

  Informacja o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania część II

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03