Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 26.10.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów laboratoryjnych w ramach projektu Enzymes produced by Porphyromonas gingivalis as virulence factors and potential targets for drug development against periodotits, rheumatoid artritis, atherosclerosis and aspiration pneumonia, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Nr postępowania CRZP/UJ/650/2012)

 •  Do Pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

   Termin składania ofert: 05.11.2012 r., godz. 10.00 08.11.2012 r., godz. 10.00 12.11.2012 r., godz. 10.00

   Uwaga: Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu )

   Uwaga: Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert )

  Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

   Uwaga: Odpowiedzi na pytania wraz z modyfikacją SIWZ )

   Do Pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (wersja uaktualniona)

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ (AKTUALNY-po zmianie SIWZ)

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

   Uwaga: Zawiadomienie o uchyleniu wyniku postępowania w części 6 )

   Uwaga: Zawiadomienie o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej w części 6 )


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03