Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 26.10.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz laserowego urządzenia wielofunkcyjnego, o parametrach technicznych i ilościach wskazanych w załączniku A do SIWZ, na potrzeby Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, nr sprawy CRZP/UJ/612-613/2012

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 08.11.2012r., godz. 09:00, 09.11.2012r., godz. 09:00

   Do Pobrania: Wyjaśnienia treści SIWZ, Odpowiedzi na zadane zapytania

  ( Uwaga: Ogłoszenie z dnia 31.10.2012r. o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

   Do Pobrania: Informacja o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania w części II oraz unieważnieniu postępowania w części I

  Ogłoszenie z dnia 19.12.2012r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03