Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 29.10.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupi i dostawy komputera oraz laptopa dla potrzeb Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/391/2012 powt.

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 07.11.2012, godz. 11:00

     Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postęowania

     Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03