Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 20.08.2008 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego w szczególności: czterech (4) zestawów komputerowych do rozbudowy klastra Zespołu Chemii Kwantowej, pięciu (5) sztuk dysków, czterech (4) zestawów komputerowych w układzie mikroklastra (x2) oraz dwóch (2) zestawów komputerowych z monitorami LCD dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (CRZP/UJ/284, 286, 287,288, 297/2008)

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 28.08.2008 r., godz. 10:00

   Do Pobrania: Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania oraz odrzuceniu ofert

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03