Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 29.10.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy zestawu komputerowego, drukarki laserowej oraz urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb jednostek organizacyjnych UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/569,573/2012

 •  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części 1 zamówienia oraz rozstrzygnięcia (wyniku) w części 2 postępowania

   Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 07.11.2012 r, godz. 10:00

   Uwaga: Pytania, odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ w części 2 przedmiotu zamówienia )

   Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części 1 zamówienia oraz rozstrzygnięcia (wyniku) w części 2 postępowania

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03