Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 29.10.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla potrzeb Wydziału Chemii UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/620-621/2012

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 08.11.2012 r., godz. 10:00

   Unieważnienie postepowania w części 1 zamówienia

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania w cz. 2 zamówienia

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03