Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 30.10.2012 r., o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakesie zakupu i dostawy komputera stacjonarnego oraz monitora dla potrzeb Muzeum Zoologicznego UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/607/2012

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 08.11.2012 r., godz. 09:00

     Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03