Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 30.10.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy dwóch laptopów o przekątnej ekranu 13 cali oraz monitorem LED 27 cali dla potrzeb Instytutu Psychologii UJ w Krakowie (31-120) przy al. Mickiewicza 3. Nr sprawy: CRZP/UJ/617/2012

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 8.11.2012 r., godz. 13:00

   Do Pobrania: Wartości testu wydajności procesora na dzień ogłoszenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla części 1

   Do Pobrania: ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI II POSTĘPOWANIA

   Do Pobrania: ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU (WYNIKU) POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE CZĘŚCI I

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03