Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 05.11.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Biblioteki Jagiellońskiej UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/471/2012

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 13.11.2012 r., godz. 10:00 15.11.2012 r., godz. 12:00

   Uwaga: Pytania, odpowiedzi, wyjaśnienia do siwz )

   Uwaga: Pytania odpowiedzi, wyjaśnienia do siwz, zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 15.11.2012 r. , godz. 12:00 )

  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

   Uwaga: Pytania, odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ )

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu oraz unieważnieniu postępowania


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03