Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 26.08.2008 o przetargu nieograniczonym na dostawę notebooka dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 03.09.2008, godz.10:00

    Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

    Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03