Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 5.11.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla Biura Prorektora UJ ds. Rozwoju oraz innych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/623/2012

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 14.11.2012 r., godz. 10:00

     Do Pobrania: ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU (WYNIKU) POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE CZĘŚCI I – IV ORAZ O UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI V POSTĘPOWANIA

     Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03