Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenia z dnia 06.11.2012 r. o przetargu niograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy materiałów do realizacji projektów doktoranckich i staży post-doc w ramach projektu Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Nauki molekularne dla medycyny współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego: Kapitał Ludzki dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie. Nr spray CRZP/UJ/548/2012 powtórzone.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

   Termin składania ofert: 14.11.2012 r. godz 09:00 16.11.2012 r. godz. 09:00

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi do SIWZ 12.11.2012 r.  )

  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

   Uwaga: PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ 13.11.2012 r.  )

   ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03