Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 07.11.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę oprogramowania do analizy obrazu mikroskopowego w ramach projektu JCET (Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków - Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.(Nr postępowania CRZP/UJ/671/2012)

  •  Do Pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

     Termin składania ofert: 15.11.2012 r., godz. 10.00 19.11.2012 r., godz. 10.00

     Uwaga: Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu )

     Uwaga: Odpowiedzi na pytania do SIWZ wraz z przedłużeniem terminu składania ofert )


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03