Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 07.11.2012r. o przetargu niograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy aparatury do pomiaru aktywności gałek ocznych o parametrach technicznych i ilościach wskazanych w treści SIWZ, na potrzeby Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie, kod: 31-120, przy Al. Mickiewicza 3, nr sprawy CRZP/UJ/480/2012

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  Specification of Essential Terms and Conditions of the Public Procurement with Bid Form and Contract Template

   Termin składania ofert: 19.11.2012r., godz. 11:00

  Informacja o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania

  Information on the tender procedure completion

  Ogłoszenie z dnia 17.12.2012r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03