Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 8.11.2012r. o przeargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla WBBiB UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/560/2012.

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 16.11.2012r. 9:00

     Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03