Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 09.11.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy mikrofalowego systemu do przeprowadzania syntez wraz z oprogramowaniem niezbędnym do jego prawidłowego działania, na potrzeby Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie, kod: 30-060, ul. Ingardena 3 i innymi usługami, nr sprawy CRZP/UJ/590/2012

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 19.11.2012r., godz. 09:00

     Informacja o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania

    Ogłoszenie z dnia 11.12.2012r. o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03