Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 13.11.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy usług prenumeraty w zakresie dostawy polskich czasopism w 2013 roku, w odniesieniu od 1 do 609 części zamówienia, dla 68 jednostek organizacyjnych UJ w Krakowie.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia

  Załącznik A do SIWZ

   Termin składania ofert: 21.11.2012 r., godz. 10:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

   Do Pobrania: Prenumerata polska UJ 2013 - RUCH

  Prenumerata polska UJ 2013 Garmond

  Prenumerata polska UJ 2013 - brak dostawcy

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03