Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 13.11.2012 r., o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy zestawu komputerowego z monitorem oraz drukarki laserowej dla potrzeb Instytutu Filologii Słowiańskiej Uj w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/569/2012

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 21.11.2012 r., godz. 11:00

     Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03